گیج فشار Pressure Gauge که  با نام های مانومتر  یا فشارسنج عقربه ای هم  می شناسند  .برای نمایش میزان فشار ورودی یا خروجی در سیستم  های صنعتی  مورد مصرف هست.  مهم ترین ویژگی درجه فشار، میزان فشار قابل نمایش آن است و   در صورت افزایش فشار به مقدار بیشتر از حد مجاز ( بیش از فشار کاری روی  گیج ) دچار مشکل می شود.  بنابراین باید دقت کرد که رنج مناسب خریداری کنید

گیج فشار صفحه 6 سانت خشک مارک FG

نواع گیج فشار

 جهت اندازه گیری فشار یک سیال (مایع- گاز) در یک سیستم  استفاده می شود. گیج  فشار در حالت کلی به دو دسته عقربه ای و  دیجیتال دسته بندی می شود. همچنین گیج عقربه ای را نیز به سه نوع می توان تقسیم بندی نمود: مانومتر دیافراگمی  - مانومتر سیلندری Bellow - مانومتر لوله بوردون Bourdon tube 

در گیج فشار دیافراگمی فشار به یک دیافراگم که یک ورقه  انعطاف پذیر می باشد فشار وارد شده و سمت دیگر دیافراگم به یک عقربه متصل بوده و  در اثر خم شدن دیافراگم عقربه منحرف شده و به این صورت فشار اندازه گیری می شود