انواع فلنج Flange

فلنج هایکی از اتصال دهنده های لوله ها ، شیر آلات ودستگاهها به یکدیگر می باشد. 

فلنج بصورت قطعه دیسکی شکل بوده که همیشه بصورت جفت به کمک پیچ ومهره دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازدوبه آسانی باز شده وبرای فشارهای کم وبالا مناسب می باشد.

آب بندی بین دو فلنج توسط لای(Gasket) که در بین آنها قرار داده می شود انجام میگیرد .جنس فلنجها از فولاد وآلیاژهای ان ویا از چدن وسایر مواد ساخته می شود.

مطابق استاندارد، مشخصات فلنج که شامل موارد ذیل می باشد باید بر روی فلنج حک گردد:

۱-نام تجاری تولید کننده فلنج

۲-سایز اسمی لوله(قطر خارجی لوله که فلنج به آن جوش داده خواهد شد)

۳-مقدار فشار قابل تحمل توسط فلنج (به آن کلاس فلنج هم گفته می شود)

۴-شکل سطح فلنج(شکل سطح فلنج مهمترین قسمت تشکیل دهنده یک فلنج می باشد)

۵-سوراخها(گاهی بعنوان ضخامت دیواره نیز بیان می گردد)

۶-مواد تشکیل دهنده فلنج(مطابق استاندارد ASTM این عدد بیان کننده مشخصات مواد خام مورد استفاده برای تهیه فلنج می باشد .)

۷-شماره یا کد مربوط به عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی فلنج

کلاس فلنجها

فلنجها بسته به نوع جنس متناسب با فشاری که تحمل می کنند به کلاسهای مختلف به شرح ذیل تقسیم می گردند:

۱-رده بندی فشار مطابق استاندارد ANSI B16.34

مطابق این استاندارد فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن به کلاسهای ۱۵۰-۳۰۰-۴۰۰-۶۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰-تقسیم بندی می شوندکه این اعداد ماکزیمم فشار بر حسب PSI بوده که فلنجها در حداکثر دمای مجاز می توانند تحمل کنند ومعمولا فشار کارکرد حدود ۲٫۴ برابر اعداد فوق می باشد.(رابطه فشار با دما برای جنسهای مختلف در استاندارد فوق مشخص گردیده است)

۲- رده بندی فشار مطابق استاندارد ISO

در این استاندارد فشار تحمل فلنجهای فولادی وآلیاژهای آن با PN نشان داده شده که این نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می باشد .

بعنوان مثال PN30 یعنی فشار کارکرد فلنج ۳۰ BAR می باشد.

۳- رده بندی فشار براساس استاندارد API (6A-6B-6BX)

این نوع فلنجها دارای تحمل فشار بیشتری نسبت به فلنجهای  گروهANSI بوده وبه کلاسهای ۵۰۰۰-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰  رده بندی می گردند.

۱-     فلنج با سطح ساده(FLAT FACE)

در این نوع از فلنجها سطح یک فلنج که باید  در مقابل سطح فلنج دیگر قرار  گیرد  صاف می باشد .معمولا فلنجهای چدنی ویا فولادی که در فشارهای کم کاربرد دارند از این نوع ساخته می شوند.

-فلنج با سطح برجسته(Raised face)

در این نوع فلنجها سطح فلنج که درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته وبر روی آن لایی قرار داده می شود نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می شود .

بر اساس استاندارد مقدار برجستگی درتمام اندازه ها برای کلاسهای ۱۵۰و ۳۰۰ برابر ۱٫۶ mm وکلاسهای بالاتر برابر ۶٫۴ mm می باشد.

در قسمت برجستگی ممکن است سطح کاملا صیقلی (smooth finish) ویا دارای شیار (serrated finish) باشد واین شیارها یابصورت هم مرکز ویا حلزونی می باشد که روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6)  مشخص گردیده است (معمولا عمق شیارها ۰٫۴mm وفاصله آن از هم ۰٫۸ mm می باشد)

۳-     فلنج نر وماده(Male & Female)

صفحه این نوع فلنجها که بصورت جفت وجود دارد یکی دارای برامدگی (به ارتفاع۶٫۴mm ) ودیگری تو رفتگی (به عمق ۵mm) می باشد.

۳-     فلنج با صفحه دارای زبانه وشیاردار(Tongue & Groove facing)

این نوع فلنج نیز بصورت جفت وجود دارد وهمانند فلنج نر وماده بوده با این تفاوت که قطر داخلی زبانه وشیار تا سوراخ فلنج (مسیر جریان) ادامه ندارد وبنابراین لایی (gasket) را روی قطر داخلی وخارجی خود نگه می دارد وهمین باعث می شود لایی(gasket) از خوردگی وفرسودگی محفوظ بماند .ساختمان زبانه وشیار مینیمم سطح لایی نوع مسطح را ایجاب می کند وبنابراین تحت فشار پیچها کمترین بار و ماکزیمم راندمان اتصالی (joint efficiency) ممکنه برای لائیهای مسطح را خواهد داشت .دراین نوع اتصال میزان برامدگی زبانه ۶٫۴mm ومیزان عمق شیار برابر ۵mm می باشد.