يك gate valve ،ولو با حركت خطي می باشد كه براي شروع يا ایست جريان سيال   استفاده مي گردد اين ولو قابل تنظيم نبوده و قابليت تنظيم دريچه اي جريان  را ندارد . نامGATE    (كشویی) از قرارگرفتن ديسك در جريان سيال مشتق  گرديده .  به gate valve گاهي اوقات slide valve نيز اطلاق می شود .اين  ولوها جهت  رساندن کاهش فشار به پائين آمدن سطح مورد استفاده قرار مي گيرد.  اين شیر ها  داراي حركت خطي هستند.

اين نكته مهم است كه بدانيم قطر ورودي سيال به داخل ولو دقيقا همان قطر خط مي باشد.

انواع  شیر کشویی Gate Valve

دو نوع شیر کشویی  gate valve وجود دارد  :

یک )  نوع اول كه به نام موازي معروف هست بر اساس استفاده از يك ديسك تخت دروازه اي كه در بين دو نشيمنگاه موازي قرار گرفته تشكيل شده است.(جريان بالادست وجريان پائين دست) اين ولوها همچنين داراي يك لبه تيزي در قسمت پائين خود هستند. كه اين لبه تيز براي برش واز بين بردن ذرات جامد ورودي به شیر فلکه  مي باشد.

مزيت مهم اين قبيل شیر فلکه اينستكه  اين وشیر فلکه ها علاوه بر بكار رفتن براي valve seat هاي نامتقارن ، مي توانند براي valve seat هاي زاويه اي نيز بكار می رود.دوم )  انواع ديگر شیر فلکه ازgate valve  ها بنام ‌gate valve هاي با gate گوه اي شكل هستند .

دراين نوع از ولوها از دو seat  موربويك gate مورب استفاده مي گردد< >>> به منظور امكان بسته شدن در حالت shut off.

ديسك يك شیر فلکه gate valve وقتيكه شیر فلکه gate valve کاملا باز مي شود،كاملاً از مسير عبور جريان برداشته مي شود . اين خاصيت باعث از بين رفتن هرگونه مقاومتي در شیر درهنگامي كه شیر باز است مي شود. وقتي كه ولو كاملاً بسته شده توسط يك رينگ آب بند ديسكي صفحه اصلي را آب بند مي كند و آب بندي خوبي بوجود مي آيد. با قرارگيري ديسك درداخل رينگ آب بندي، مقدار بسيار كمي نشتي و يا اصلاً هيچ مقدار نشتي ممكن است درديسك عبوري بوجود بيايد (درحالتيكه ولو بسته شده است ).