شیر اطمینان آبگرمکن

مشخصات فنی شیر اطمینان (Safety Valve) یا شیر ایمنی

/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-safety-valve

هدف از کاربرد  این نوع شیر اطمینان  روی مخازنهای تحت فشار، جهت جلوگیری   از اعمال فشار بیش از حد طراحی بر روی مخزن می باشد .در این نوع شیر قطر   ورودی شیر کوچکتر از قطر دهانه خروجی آن می باشد. نحوه تنظیم شیر اطمینان    در ادامه متن زیر شرح داده خواهد شد. از انواع شیر اطمینان Safety Valve   صنعتی میتوان به شیر اطمینان Safety Valve درون چاهی، شیر اطمینان Safety   Valve سطحی، شیر اطمینان Safety Valve فشار و شیر اطمینان Safety Valve  قطع  کننده اشاره کنیم.